Oferta

Wykonuję tłumaczenia obustronne [POL-ANG] m.in. z następujących dziedzin:

 • EKONOMIA
 • PRAWO
 • FINANSE
 • SPEDYCJA
 • TRANSPORT
 • UBEZPIECZENIA

TŁUMACZENIA PISEMNE WIERZYTELNE

 • dokumenty USC: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów i umowy sprzedaży
 • umowy o pracę, kontrakty marynarskie, świadectwa pracy, opinie i referencje
 • świadectwa szkolne, dyplomy różnych uczelni z suplementami i bez, wypisy ocen, indeksy
 • zaświadczenia z urzędów miejskich, gminnych, skarbowych i innych
 • zaświadczenia o niekaralności, potwierdzenia zameldowania,
 • zeznania podatkowe (PITy), zaświadczenia o dochodach itp.
 • dokumenty identyfikacyjne,  prawa jazdy
 • wyniki badań, wypisy szpitalne, zwolnienia lekarskie
 • polisy ubezpieczeniowe
 • wyroki i orzeczenia sądowe, pisma procesowe, pozwy, testamenty
 • decyzje urzędów celnych, morskich i innych
 • REGON, NIP, VAT
 • akty notarialne, protokoły, statuty
 • świadectwa kontroli weterynaryjnych
 • dokumenty przetargowe
 • bilanse, rachunki zysków i strat, audyty
 • akty prawne
 • umowy handlowe, dokumenty w ramach projektów unijnych
 • i inne

TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE (bez uwierzytelnienia)

 • oferty handlowe
 • umowy handlowe i prawne
 • CV
 • listy referencyjne
 • formularze
 • materiały tekstowe do stron internetowych
 • i inne materiały (dokumenty) nie wymagające uwierzytelnienia
 • oraz teksty techniczne np. instrukcje obsługi i montażu urządzeń, ulotki, broszury

TŁUMACZENIA USTNE

Dokonywane przy następujących czynnościach w urzędach miejskich, wojewódzkich, sądach:

 • rejestracja dokumentów przed zawarciem małżeństwa z obcokrajowcem
 • zwolnienie z obowiązku przedłożenia dokumentu o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
 • ceremonie zaślubin w USC
 • akty uznania dziecka
 • wnioski o karty pobytu dla cudzoziemców
 • w sprawach rodzinnych, karnych i dochodzeniu roszczeń

a także w kancelariach notarialnych:

 •  zakładanie spółek handlowych, zmiany w umowie założycielskiej spółki
 •  akty kupna i sprzedaży nieruchomości
 • sporządzanie intercyzy
 •  udzielanie pełnomocnictw cywilno-prawnych

Koszt tłumaczonego tekstu jest obliczany na podstawie liczby stron w języku docelowym.
Standardowa strona zawiera 1800 znaków (w tym spacje). W przypadku tłumaczeń wierzytelnych strona obliczeniowa zawiera 1125 znaków (w tym spacje).